ՈՒսումնական առարկա

Էլեկտրոնիկա և սխեմատեխնիկա (Մաս 1)
Էլեկտրոնիկա և սխեմատեխնիկա (Մաս 2)
Թվային սարքեր և միկրոպրոցեսորների կիրառությունը, մաս-1
Թվային սարքեր և միկրոպրոցեսորների կիրառությունը, մաս-2
Անալոգային էլեկտրոնային սխեմատեխնիկա
Շարժական ռադիոկապի համակարգեր, Մաս-1
Հաշվողական համակարգերի արատորոշում
լեկցիա2
լեկցիա3
լեկցիա4