ՈՒսումնական առարկա

Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա
ՋՋԷՌ-440 ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ
Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ - Մաս 1
Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ - Մաս 2
Էլեկտրական և էլեկտրոնային ապարատներ - Մաս 1
Էլեկտրական և էլեկտրոնային ապարատներ - Մաս 2
Կաբելային տեխնիկայի հիմունքներ և արտադրման տեխնոլոգիա